Tư vấn tài chính

Dịch vụ Tư vấn Tài chính sẽ giúp giải pháp tối ưu nhất trong việ quản lý tài chính kế toán từ việc thiết lập hệ thống quản trị cho đến chuẩn bị các báo cáo quản trị tại bất kỳ thời điểm nào cho khách hàng...
 

 

Chúng tôi thấu hiểu tính nhạy cảm và tầm quan trọng của việc bảo mật dữ liệu và thông tin. Phương châm bảo mật của chúng tôi là kim chỉ nam cho các giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Sự cam kết trong việc giữ gìn bí mật thông tin:

 • Sự kiểm tra liên tục và kiểm soát nội bộ đối với vấn đề an toàn thông tin
 • Không tiết lộ mô hình làm việc và quy trình của công ty khách hàng..
 • Hạn chế sự tiếp cận với các thông tin quan trọng.

Thỏa thuận không tiết lộ

Dựa trên hiệu lực hợp đồng của cam kết về bảo mật của chúng tôi, chúng tôi khuyến khích tất cả khách hàng ký vào Biên bản Thỏa thuận không tiết lộ với chúng tôi.
 

Bảo mật Hệ thống

 • Phn mềm được cài đặt và cho phép máy tính có thể khôi phc được các dữ liệu kế toán.
  • Mạng kết nối được bảo vệ bởi tường lửa
   • Chính sách lưu trữ dữ liệu

   baomat01.jpg

   Đội ngũ kế toán kỹ thuật và tư vấn lập báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp dch v hỗ trợ khách hàng thực hiện chức năng kế toán và lập báo cáo. Dịch v bao gồm:

   • Hỗ trợ công tác đánh giá việc Vận dng các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)
   • Soạn thảo thư trình bày quan điểm/bạch thư để hậu thuẫn cho lập trường của công ty trong đa dạng vấn đề kế toán.
   • Sáp nhập và Mua lại
    1. Thực hiện đy đủ các chức năng kế toán dành cho Công ty mục tiêu
    2. Trợ giúp công tác kế toán và hỗ trợ các Công ty mc tiêu trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đặt ra bởi Công ty tiếp quản/kiểm toán của họ.
   • Hỗ trợ các vấn đề kế toán kỹ thuật phức tạp như :
    1. M&A và Lỗ do đánh giá lại tài sản
    2. Thiết kế hệ thống tài khoản cho các công ty mới thành lập
    3. Hỗ trợ chuyển đổi sang hệ thống IFRS
    4. Hỗ trợ tư vấn tối ưu quy trình kế toán và lựa chọn phần mềm kế toán
   • Kiểm tra doanh thu và các hợp đồng khác để tìm ra những điểm chung và cách xử lý kế toán phù hợp với kiểm toán bênn ngoài
   • Soạn thảo các chính sách kế toán và mang đến cho khách hàng những “sách lược tốt nhất”
   • Lập Báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng    

    

Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ