Kế toán

Dịch vụ Kế toán của FCA sẽ giúp bạn xây dựng hệ thống kế toán, cách thức thủ tục đăng ký nộp thuế, các loại báo cáo phải làm hàng tháng-hàng quý-hàng năm, giảm thiểu sai sót với chi phí tối ưu...

 

FCA đã cung cấp cho các khách hàng nhiều loại dịch vụ kế toán bao gồm:

 • Xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập
 • Xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh
 • Rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn
 • Tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư... theo qui định.
 • Tư vấn ứng dụng phần mềm kế toán & Tư vấn lựa chọn phần mềm kế toán

Kế toán trọn gói hàng tháng:

 • Khảo sát thực tế (lần đầu)
 • Kiểm tra chứng từ
 • Tư vấn tối ưu thuế
 • Lập báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng
 • Lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp hàng quý
 • Lập tờ khai thuế Thu nhập cá nhân (tháng/quý)
 • Lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng quý
 • Hạch toán và ghi chép sổ sách kế toán bằng phần mềm kế toán
 • Lập sổ kế toán
 • Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ kế toán
 • In đầy đủ tất cả các loại sổ kế toán
 • Liên hệ làm việc với cơ quan thuế
 • Trả lời các câu hỏi về thuế và kế toán
 • Trao đổi, tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ có liên quan đến kết quả thực hiện

Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai nộp báo cáo thuế trước ngày 20 hàng tháng dù có phát sinh hay không phát sinh hóa đơn

Quyết toán năm:

 • Lập báo cáo tài chính
 1. Báo cáo Kết Quản Hoạt Động Kinh Doanh
 2. Bảng Cân Đối Tài Khoản
 3. Báo cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ
 4. Bảng Cân Đối Kế Toán
 5. Thuyết minh Báo Cáo Tài Chính
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm
 • Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê.

 

Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Hướng dẫn hạch toán chế độ kế toán DN theo Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Căn cứ Luật Kẻ toán ngày 17 tháng 06 năm 2003; Căn cứ Nghị định so ...
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC
Thông tư số 200 /2014/TT-BTC, Thông tư Hướng dẫn hướng dẫn Chế độ kế toán ...
CV số 17526/BTC-TCT bổ sung chỉnh sửa về Thuế
CV số 17526/BTC-TCT Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, ...
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ