Một số thay đổi quan trọng về hóa đơn từ 1/6/2014
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (63 trang)

So với quy định hiện hành, Thông tư này có một số thay đổi quan trọng như sau:

- Bỏ loại hình hóa đơn xuất khẩu. Thay vào đó, hàng hóa và dịch vụ chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (khoản 2 Điều 3)

- Việc sử dụng hóa đơn tự in chỉ dành cho doanh nghiệp hoạt động trong trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp đủ từ 15 tỷ đồng trở lên. Riêng doanh nghiệp mới thành lập từ 1/6/2014 nếu có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng như có mua sắm tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên cũng được sử dụng hóa đơn tự in (khoản 1 Điều 6)

- Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan Thuế (khoản 1 Điều 11)

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013. Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Từ ngày 1/6/2014, cơ quan Thuế sẽ ngừng tiếp nhận mọi Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Đối với hóa đơn xuất khẩu tồn đọng, doanh nghiệp phải đăng ký số lượng còn tồn với cơ quan Thuế chậm nhất ngày 31/7/2014 (theo mẫu 3.12 Phụ lục 3, Thông tư này) để tiếp tục sử dụng. Các hóa đơn chưa hoặc chậm đăng ký bắt buộc hủy

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực nếu không thuộc đối tượng bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan Thuế vẫn được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

 

(Nguồn: LuatVietnam.net)

Các tin khác
Đăng ký nhận thông tin
Email của bạn
Công ty liên kết
HPLaw
INVESTPUSH
KEPLER
Copyright @ 2013 Founders Asia Consulting & Auditing Co.,Ltd. All right reserved. Trang Chủ | Giới Thiệu | Dịch Vụ | Giải pháp | Văn bản | Tuyển dụng | Liên hệ